Rocketjobs.pl już nie tylko dla pracowników biurowych. Portal otwiera się na ogłoszenia dla niebieskich kołnierzyków