"Zetki" przejmują stery na rynku pracy. Kampania Rocketjobs.pl o GenZ nagrodzona w Konkursie KTR!